Téma konference Future City Made by IOT vyjadřuje budoucnost, kde vše bude propojeno se vším. IoT znamená “Internet of Things“, neboli “Internet věcí“! To samozřejmě znamená umístění specifických senzorů do všeho, co má být propojeno, i propojení různými druhy komunikačních technologií.

Téma vyjadřuje změny, které nastanou v době dohledné i té více vzdálené. Změny, které ovlivní veškeré naše denní aktivity, jak v soukromém životě tak i v zaměstnání budeme schopni přijímat postupně. Vše kolem nás bude obsahovat digitální technologie různého stupně inteligentnce. To může měnit i naše kognitivní schopnosti. Nejenom pozitivním směrem.

Jak toto vše může měnit životy lidí v městech různých velikostí, jak v menších i těch nejmenších obcích? Na mnoho otázek se budou sanžit odpovědět Ti, kteří budou prezentovat oba dva dny konference i během workshopu, kde zkusíme společně se studenty definovat, co vše bude moci být propojeno a s čím, proč a jaké výhody nám to přinese.